Ibladet
Ibladet är en tidskrift som ges ut av Volvo personbilar och utkommer med 11 nr. per år. Tidskriftslayout och logotyp.