Symbol för
NobelPharma Auditory
System

Detta uppdrag innebar att skapa en symbol för NobelPharmas hörselinplantat. Symbolen visar 3-dimensionella ljudvågor.