Startsida

Symboler

Logotyper

Grafiska profilprogram

Kalligrafi

Tidskrifter

Böcker

Illustrationer

Affischer

Typsnitt

Om Anders Bodebeck

Aktuella projekt

Om Anders Bodebeck ”Those are my principles.
If you don´t like them I have others.”


Anders Bodebeck, grafisk formgivare från Göteborg har ägnat drygt 25 år av sitt liv åt grafiska problemlösningar. Konsten att hitta en form som sänder de signaler man vill förmedla. En grafisk profil är bra när den är tydlig, vacker och överlever alla trender, menar mannen som bl a gett Göteborgs Konstmuseum och Västra Götalandsregionen en ny grafisk profil. Inget uppdrag är för litet och inget är för stort. Vid sidan av grafisk profilering och kalligrafi arbetar Anders med tidskriftslayout och bokformgivning i egna firman Bodebeck formgivning. Han har också färdigställt ett eget typsnitt /Bodebeck/ i fem vikter som marknadsförs av det tyska typsnittsförlaget LinoType. I Anders Bodebecks produktion kan man se spännvidden i det grafiska uttrycket mellan den romerska majuskeln och morgondagens grafiska språk


Skicka epost till: anders@bodebeck.se