Reportage


Illustration som ingick i en
reportageserie som jag gjorde
för Astra Hässle.