Akvarell


Akvarell på temat “den
trygga vägen” som jag gjorde
för rekryteringsföretaget
Com i Job.